WIZZ Guides Logo

Jesteś tutaj: Strona główna » Warunki i Zasady

Prawne

Korzystanie z niniejszej Witryny podlega następującym Zasadom i warunkom:

Prawa własności, prawa autorskie i znak towarowy

Treść niniejszej Witryny należy wyłącznie do Universal Business Media Ltd ( UBM ). Nieautoryzowane wykorzystywanie treści jest surowo zabronione. Wszelkie tytuły, prawa własności i intelektualne prawa własności, w tym prawa autorskie należą do UBM. Jeśli jakiekolwiek informacje lub zdjęcia zostaną wysłane dla użytku strony, UBM zastrzega sobie prawo do publikowania tej informacji i do udzielenia zezwolenia do tych informacji osobom trzecim.

Jeśli chcesz wykorzystać jakąkolwiek treść z niniejszej Witryny, prosimy o kontakt w celu otrzymania zgody na takie działanie.

Dokładność informacji i ograniczenie odpowiedzialności

Firma Universal Business Media Limited podjęła rozsądne kroki, by treść niniejszej Witryny, w tym wszelkie informacje i wykazy, była prawidłowa. Publikujemy treści w dobrej wierze. Jako Użytkownik przyznajesz i wyrażasz zgodę na:

UBM nie może i nie sprawdza dokładności informacji ( profili ) podanych przez usługodawców takich jak restauracje, dentyści i firmy tłumaczeniowe;

Informacje, wykazy i profile usługodawców mogą zawierać błędy; i

Usługodawcy odpowiedzialni są za regularne wprowadzanie korekty i aktualizacji informacji w razie potrzeby, a UBM nie ponosi odpowiedzialności za błędy, przeoczenia lub mylące informacje zawarte w treściach, wykazach lub profilach usługodawców.

W maksymalnym stopniu, zgodnie z odpowiednim prawem, UBM nie przyznaje żadnych gwarancji, w żadnych okolicznościach, za stratę lub uszkodzenia wynikające z korzystania z, lub polegania na informacjach, wykazach lub profilach usługodawców dostarczanych przez Witrynę.

Ponadto, obecność usługodawców wymienionych na niniejszej Witrynie nie wskazuje na polecanie i/lub poparcie tych usługodawców ani też na polecenie i/lub poparcie usług i/lub produktów wyżej wspomnianych usługodawców.

Brak gwarancji

W maksymalnym stopniu zgodnie z odpowiednim prawem, UBM nie przyznaje żadnych gwarancji, wyraźnych lub sugerowanych, w odniesieniu do Witryny. Witryna, informacje, wykazy i profile usługodawców oferowane są Państwu w stanie „tak, jak jest”. UBM nie jest odpowiedzialny za złamanie jakichkolwiek domniemanych gwarancji.

Zwolnienie od odpowiedzialności

Korzystając z niniejszej Witryny, w tym z informacji, wykazów lub profili usługodawców, wyrażają Państwo zgodę i akceptują zwolnienie z odpowiedzialności, uszkodzeń lub strat na jakie może być narażona lub może ponieść firma UBM w wyniku jakiegokolwiek działania, braku działania lub przeoczenia wynikających z Państwa strony.

Ogólne

Niniejsza umowa pomiędzy Państwem, a UBM odnosząca się do Państwa korzystania z witryny i jakichkolwiek informacji lub profili usługodawców podlega regulacjom prawnym Anglii.